Psykiatrista toimintaterapiaa lapsille ja nuorille

Koulutus

1984 toimintaterapeutin tutkinto (Turun sairaanhoito-oppilaitos)

1990 erikoistoimintaterapeutin tutkinto, lasten toimintaterapia (Helsingin sairaanhoito-opisto)

2006 yrittäjän erikoisammattitutkinto (Edupoli ja Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus)

Opintoja myös kuvataideterapiasta ja erilaisia syventäviä terapiakoulutuksia.

Työkokemus lasten ja nuorten parissa

Lastenpsykiatrisen toimintaterapian kokemusta vuodesta 1986 alkaen; Auroran sairaalassa Helsingin kaupungilla 1986-97 ja Lasten ja nuorten sairaalassa HYKS:ssä 1998-99.

Yksityisenä ammatinharjoittajana Sipoossa v. 2000 alkaen 

Hyväksytty Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapeutiksi.

Sopimus myös HUS-piirin lastenpsykiatrisen toimintaterapian tuottamisesta on voimassa.

Kenelle tälläistä toimintaterapiaa?

Yksilöllisessä toimintaterapiassa käy lapsia ja nuoria (4 - 18 v), joiden esim.

  • on vaikea arvostaa itseään ja omia taitojaan
  • on vaikea kestää aikuisten määräyksiä ja siirtymätilanteita
  • on hankalaa saada pysyviä kavereita 
  • oleminen ryhmätilanteissa ei aina suju
  • oman kehon hahmotus tai hyväksyminen on pulmallista
  • on vaikea ilmaista omia tunteitaan tai ilmaisu on niin rajua, että joutuu hankaluuksiin

Arviointi terapian tarpeesta ja lapselle ja perheelle sopivasta terapiamuodosta tehdään yleensä julkisen sektorin toimesta, jolloin myös maksusitoumusasiat saadaan järjesteltyä. Tutustumiskäynnin voi tietysti sopia myös omalla kustannuksella tehtäväksi, jolloin sellainen järjestyy nopeammin. Tällöin tutustumiskäynnillä ovat läsnä vain vanhemmat ja terapeutti.

Mitä terapiassa tehdään?

Yhdessä terapeutin kanssa etsitään terapiatiloista lasta tai nuorta kiinnostavaa toimintaa. Tekemisen avulla tutustutaan itseen ja toiseen. Lapsen ja vanhempien sekä hoitoon lähettävän tahon kanssa sovitaan tavoitteet, joihin terapialla pyritään. Kuvanteon, savityön, rakentelun, leikin, keittiötoimintojen ja liikunnallisen tekemisen avulla löydämme yhdessä  ilmaisuja tai sanoja iloisille ja voimaa tuoville asioille kuten myös hankalille ja kipeillekin. 

Terapiatunti kestää joko 45 tai 60 minuuttia. Terapia on kuin elämä: usein terapiassa on hauskaa ja mukavaa, mutta välillä on hetkiä, jolloin ei ole, mutta nekin hetket kestetään yhdessä ja vanhempien tuella.

Pitkien terapioiden kuluessa on n. 2 kertaa vuodessa hoitoneuvottelu, jossa perhe, lapsen hoidosta vastaava lääkäri (yleensä julkisella sektorilla), vanhempien oma työntekijä ja terapeutti pysähtyvät yhdessä tutkimaan edetäänkö sopivasti tavoitteiden suuntaan. 

Lyhyissä terapioissa hoidon rakenteet räätälöidään perheen tarpeiden ja lähettävän tahon myöntämien resurssien mukaan.

Yhteys päiväkotiin tai kouluun järjestetään vanhempien kanssa sovittavalla tavalla.

Yhteystiedot

Puhelimitse minut tavoittaa numerosta 050-3621008. Asiakkaan läsnäollessa en kuitenkaan vastaa puhelimeen, mutta kannattaa jättää viesti vastaajaan niin voin sopivan välin tullen soittaa takaisin. 

Sähköpostiosoite on liisa.kuisma@kolumbus.fi. Sillä voi hoitaa lähinnä aikatauluasioita, koska tietosuojan vuoksi me terapeutit emme voi käyttää sähköpostia, jos asiakas on viestistä tunnistettavissa (esim. nimet).

Postiosoite on Liisa Kuisma / Toimintaterapia Torppis, Torpantie 7 E 12, 01150 Söderkulla