Ergoterapi till barn och unga

Utbilning

Ergoterapeut (1992) Helsingfors Svenska Sjukvårdsinstitut,  Magister i Hälsovetenskap (2002) samt lärarutbildnig, Åbo Akademi. Utöver dessa utbilningar har jag olika kortkurser inom barnergoterapi. 

Arbetserfarenhet

Inom vuxenpsykiatri HNS Borgå psyk.plk och Helsingors stad Hesperia sjukhus, ADHD-center, barnergoterapi,  Årena 1995-2007 arbetade jag som yrkeshögskole lektor inom utbildningsprogrammet för ergoterapeuter på Arcada.

Privat praktiserande ergoterapeut har jag varit sedan 1998-

Ergoterapi för barn och unga

Jag erbjuder ergoterapi till barn och unga i Sibbo, Borgå och omkringliggande kommuner. Föreläsningar, konsultation och handledning främst till personal inom social- och hälsovård, samt utbildningsväsendet. Jag har köpavtal med bl a FPA, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS), Sibbo Kommun, Lovisa stad.

Suomeksi

Tarjoan lasten ja nuorten toimintaterapia palveluja Sipoossa, Porvoossa sekä lähikunnille. Tarjoan myös  työnohjausta ja konsultointipalveluja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Minulla on ostosopimus mm. KELAN, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS), Loviisan kaupungin, ja Sipoon kunnan kanssa.

Koulutukseltani olen Toimintaterapeutti (1992) ja Terveystieteiden maisteri (2002) . Terapiatyötä olen tehnyt lasten, nuorten, työikäisten ja ikäihmisten parissa. Viime vuosina olen kuitenkin eniten tehnyt työtä lasten ja nuorten parissa. Vuosina 1995-2007 toimin ammattikorkeakoulun lehtorina. Yksityisenä ammatinharjoittajana olen toiminut vuodesta 1998.

 

 

 

Målsättningen i barnets/den ungas ergoterapi kan tex vara:

¤ utveckling av de färdigheter som behövs i det dagliga livets aktiviteter och lek-/hobbyverksamhet

¤ utvecklande av koncentrationen och förmågan att organisera den egna aktiviteten

¤ utveckling av motoriken, gestaltningsförmågan och den sensoriska integrationen (hjärnans sätt att bearbeta och organisera sinnesförnimmelser)

¤ stöda / utveckla förmågan inom den sociala växelverkan

¤ hitta egna styrkor och intressen samt förstärka jag-uppfattningen och självkänslan

Tillvägagångssätt inom ergoterapin kan t.ex. vara

¤ aktiviteter som utvecklar sensomotoriska färdigheter ( t.ex. övning av kropsskontrollen och balansen)

¤ olika sätt som modifierar uppförandet (t.ex. uppmärksamhet, aktiviteter som kräver att man följer regler)

¤ kreativa aktiviteter ( t.ex.måla, rita, pyssla, sjunga)

¤ aktiviteter som stöder sociala växelverkan ( t.ex. rollspel, lekar )